Page 1 of 1

Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Fri Jun 01, 2012 5:21 pm
by Ariel
Kijk eens aan. Er is nieuws van onze grote vriend Fawas de Geit. Het zit hem even niet mee.
En je gelooft het misschien niet, maar er is geen plaatje van hem meer te vinden op google, en ook als je zijn naam googled dan zie ik maar twee linken verschijnen. Beide linken zijn van ons geliefd maar verdwenen forum. Google vraagt ook aan me .............Bedoelde u: fawaz geit ................. :lol: Goshie toch

Image


https://www.google.nl/webhp?hl=nl&rls=c ... .osb&cad=b
2 resultaten (0,22 seconden)Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

DEN HAAG - De omstreden imam Sjeik Fawaz Jneid stapt naar de rechter omdat het nieuwe bestuur van de Haagse As-Soennah moskee hem heeft geschorst en hem dreigt te ontslaan. Fawaz Jneid vindt dat het nieuwe bestuur in strijd met de statuten van de moskee en stichting de macht heeft gegrepen. De imam heeft daarom een kort geding aangespannen dat maandag dient bij de rechtbank in Den Haag.

Dat heeft zijn advocaat Joost Meijer vrijdag gezegd. Fawaz Jneid heeft zes bestuursleden gedagvaard, onder wie de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Het huidige bestuur zegde Fawaz Jneid al in maart de wacht aan, aldus zijn advocaat. De imam kreeg landelijke bekendheid door uitspraken over onder meer cineast Theo van Gogh. „O God bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen”, zou hij onder meer hebben gezegd.

Ook toenmalig Tweede Kamerlid Ayaan Hirsi Ali moest het ontgelden en deed aangifte tegen hem. Fawaz Jneid haalde ook geregeld het nieuws met zijn juridische strijd met Geert Wilders, omdat die beelden van de imam in zijn antikoranfilm Fitna gebruikte.

„Fawaz Jneid staat bekend om zijn heftige uitspraken, maar we moeten niet vergeten dat hij de afgelopen jaren zijn toon matigde”, zei zijn advocaat Meijers. De geheime dienst AIVD trok 2 jaar geleden diezelfde conclusie over de orthodoxe moskee. Volgens Meijer is het goed mogelijk dat het huidige bestuur die gematigde toon van Fawaz Jneid hem niet in dank afneemt. „Hij heeft een grote mond gehad, maar is wijzer geworden.”

Volgens Meijer zijn bij de benoeming van het nieuwe bestuur een heleboel mensen geconfronteerd met wijzigingen waar niemand inspraak in heeft gehad. „Het is zijn belang om weer enige orde te scheppen.”

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1226 ... ter__.html

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Tue Jun 05, 2012 12:22 pm
by Ariel
:drool: Heerlijk zo'n salafistische knok partij. Roddel & achterklap. Enjoy.....

Verduidelijking bestuur in zaak Fawaz vs Stg. as-Soennah
geplaatst: 4 juni 2012

Beste bezoekers,

Met verwijzing naar het artikel van het ANP d.d. 1 juni 2012 inzake de rechtszaak van de heer Fawaz Jneid tegen Stichting as-Soennah1, plaatsen wij het volgende artikel ter verduidelijking van hetgeen de laatste maanden zich binnen de stichting heeft afgespeeld.

Twee maanden lang proberen wij het conflict met de heer Fawaz Jneid binnen de muren van de stichting te houden, rekening houdend met het algemeen belang en het belang van de islam en de moslims. Wij gingen ervan uit dat het in niemands belang is om ophef te laten ontstaan over dit conflict, mede omdat de heer Fawaz Jneid in dit conflict alle grenzen van fatsoen heeft overschreden. Nu de heer Fawaz Jneid toch opnieuw de media opzoekt en doelbewust ophef wil veroorzaken over de meningsverschillen die tussen ons bestaan, voelen wij ons genoodzaakt en verplicht om mensen die wij een antwoord schuldig zijn en die ons herhaaldelijk om opheldering hebben gevraagd middels dit artikel tegemoet te komen. Wij bieden alvast onze excuses aan mochten we u, door het vermelden van bepaalde onfatsoenlijke uitspraken van de heer Fawaz Jneid, kwetsen. Maar Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

"Allah houdt er niet van dat het slechte wordt geopenbaard, behalve door degene die onrecht is aangedaan. En Allah is Alhorend, Alwetend."

(Soerat an-Nisaa': 148)

De heer Fawaz Jneid vs het bestuur door de jaren heen

Nadat De heer Fawaz Jneid in 1998 tegen de wil van het oude bestuur bestuurslid was geworden, kwam het regelmatig tot botsingen tussen hem en het bestuur. Om rust binnen de stichting te bewaren en omdat het bestuur het algemene belang altijd voorstaat boven de persoonlijke belangen, heeft het bestuur besloten om tot dan nog geen maatregelen te nemen.

De heer Fawaz Jneid beschouwde de houding van het bestuur als een zwakte en zag dit als een overwinning van zijn kant. Hij voelde zich op een gegeven moment verheven boven iedereen. In 2008 heeft hij te kennen gegeven dat hij belangrijker is dan de stichting. Het bestuur moest al die tijd zijn gedrag en zijn uitspraken, die je niet van een Sheikh zou verwachten, slikken. Maar datgene wat gebeurde tijdens de openingsconferentie van het nieuwe gebouw eind vorig jaar was de druppel die de emmer bij het bestuur heeft doen overlopen.

Gedragingen die de emmer hebben doen overlopen:

Wij zullen hieronder de gedragingen op een rijtje zetten en laten u zelf oordelen.

De vrouw van de heer Fawaz Jneid – zij is geen lid van het vrouwencomité binnen de stichting - wilde het programma van de organisatie bij de vrouwenafdeling tijdens de laatste conferentie omgooien;
Nadat de vrouw van de heer Fawaz Jneid haar zin bij de vrouwenafdeling niet heeft kunnen krijgen, belde zij haar man op en deed beklag bij hem. Hij richtte zich tot het bestuur en eiste van haar om tijdens de conferentie het hoofd van het vrouwencomité, een gerespecteerde Marokkaanse vrouw met een universitaire opleiding, per direct weg te sturen. Het bestuur zag daar geen aanleiding voor;
De heer Fawaz Jneid verlaat de conferentie en zegt tegen het bestuur letterlijk: “Zij weg of ik weg!”;
De heer Fawaz Jneid schoffeert de zuster danig. Hij zegt om precies te zijn: “De verachte (al-Haqierah), ik ga op haar schijten (akhra calaiha).”;
De een na laatste dag van de conferentie komt hij terug en zegt tegen een bestuurslid: “Ik heb schijt aan je (Tozz fiek)” en “Ik sta boven iedereen”. De woorden “Tozz fiek” heeft hij herhaaldelijk tegen de broeders gezegd;
Ongeveer een week na de conferentie zegt hij tegen de bestuursvoorzitter: “Ik erken het bestuur en haar brieven niet.”;
Dezelfde dag probeert hij Berberse stammen tegen elkaar uit te spelen: “Verdeel-en-heers-politiek.”;
Hij belt een broeder en noemt de bestuursleden tijdens dit gesprek “straatkinderen” en vertelt de broeder dat hij een ‘guerrillaoorlog’ in de stichting zal doen ontketenen. De broeder vraagt hem of hij dit tegen het bestuur mag vertellen. Hij antwoordt met “ja”;
Hij noemt het zustercomité “een bende” en “straatmeisjes”;
Begin januari geeft hij een interview aan het tijdschrift HP de Tijd zonder het bestuur in te lichten. In het interview zegt hij: “Er is geen democratie in de moskee. Alleen ik heb de vrijheid mijn visie te verkondigen.”;
Hij verwerpt de adviezen van de geleerden;
Hij vergelijkt de bestuursleden, die jaren lang als vrijwilliger de stichting hebben gediend, in de media met Bashar al-Assad en Kadafi;
In een van zijn brieven gericht aan bestuursleden noemt hij hen hypocrieten. Hij gebruikt daarbij verzen uit de Koran die ten tijde van de Profeet (zegeningen van Allah en vrede zij met hem) direct sloegen op de ‘ongelovige’ hypocrieten. Uit de bewijsvoering kan geconcludeerd worden dat hij het bestuur dus ongelovig verklaart;
Hij noemt bestuursleden handlangers van VVD en PVV en beticht hen van het sluiten van een bondgenootschap met deze partijen om hem uit de stichting te verwijderen, wat natuurlijk (bij Allah!) een grove leugen is.
Het lijkt alsof de heer Fawaz Jneid niet één, maar meerdere tongen heeft. Hij is namelijk degene die de door de jaren heen altijd heeft geroepen dat de niet-islamitische wetten onder zijn voeten liggen, maar als het hem goed uitkomt, schrijft zijn advocaat namens hem wel in de dagvaarding tegen de stichting beschuldigend dat zij “de sharia boven het Nederlandse recht voorstaat.” Toen hij door een aantal broeders hierover werd gevraagd, bekende hij dat deze woorden ‘Koefr’ (ongeloof) impliceren. Toch weigerde hij opheldering hierover te geven door bijv. een artikel te schrijven. Als reden gaf hij aan dat hij dit niet kan doen totdat de zaak is behandeld.

Dat hij meerdere tongen heeft blijkt ook uit de uitspraken van zijn advocaat aan de media d.d. 1 juni 2012. Hij beticht namelijk het bestuur ervan dat zij hem heeft ontslagen, omdat hij gematigd was geworden en dat het bestuur hem dwingt om een radicale koers te varen. Maar iedereen binnen en buiten de Stichting kan getuigen van het feit dat het bestuur door de jaren heen de heer Fawaz Jneid keer op keer heeft aangesproken op zijn ongehoorde preken en gevraagd om zijn toon te matigen. Ook recente preken en media-uitspraken van de heer Fawaz Jneid bewijzen het tegendeel. Fawaz maakt aan HP de Tijd - in het nummer van 13 januari 2012 - het tegenovergestelde kenbaar. Lees bijvoorbeeld de volgende citaten:

Als hij heel eerlijk is, houdt hij ook wel van een hetze. Hij zoekt graag de grenzen op. Neem bijvoorbeeld zijn optreden bij Pauw & Witteman in 2008, toen hij met ‘die non-moslim’ Ahmed Marcouch – “Inderdaad, schrijf dat maar in jouw krantje. Marcouch is geen moslim” – in debat moest. Veel mensen uit zijn omgeving hadden het hem afgeraden. De media waren er immers toch alleen maar op uit hem te ‘pakken’.

“Fawaz (47) voelt zich duidelijk een koning in zijn grote gebedshuis. Ja, hij weet het, de ‘gematigden’ moeten hem niet. Maar dat is onzin, doceert hij. “Die zogenaamde gematigden keren uiteindelijk altijd naar ons terug.”

Daarnaast is de heer Fawaz Jneid een man die steeds opnieuw de continuïteit van de stichting in gevaar brengt. Zo bleek recentelijk dat ondanks de gemaakte afspraken tussen de heer Fawaz, het bestuur en de gemeente over het sluiten van islamitische huwelijken, dat hij zich niet aan deze afspraken heeft gehouden en hiermee artikel 449 van het Wetboek van Strafrecht heeft overtreden. Er werd toentertijd zelfs gedreigd met sluiting van de moskee, maar de heer Fawaz Jneid ging bewust verder met zijn onverantwoorde praktijken. Het bestuur voelt zich hierdoor misleid en ziet op dit moment geen andere uitweg, om het voortbestaan van de stichting veilig te stellen, dan aangifte te doen tegen de heer Fawaz Jneid.


Bestuur Stichting as-Soennah
4 juni 2012

Het is wettelijk gezien niet mogelijk om het bestuur aan te klagen. Daarom werd de heer Fawaz Jneid bij aanvang van de rechtszaak gevraagd om zijn dagvaarding bij te stellen en een andere gedaagde aan te wijzen. Hij besloot toen maar de hele stichting aan te klagen.

http://al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2111

PostPosted: Tue Jun 05, 2012 12:57 pm
by Darius
Die salafisten zijn net een bende kleine kinderen die ruzie maken, als je dit leest. Nu ja, ze hebben vast inderdaad het intelligentieniveau van kinderen... vergiftigde inteeltkinderen, welteverstaan.

Het is een bende ontzettende idioten, en eigenlijk is het ergens wel grappig... maar hun ideologie is allerminst om mee te lachen.

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Tue Jun 05, 2012 7:04 pm
by monique
Hahaha, kleuters in de zandbak hahahahahahahaha :roflmao:

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Tue Jun 05, 2012 7:31 pm
by Eliabe
De heer Fawaz Jneid schoffeert de zuster danig. Hij zegt om precies te zijn: “De verachte (al-Haqierah), ik ga op haar schijten (akhra calaiha).”;

Dan moet hij natuurlijk wel voor het schijten het volgende zeggen: “Allahoemma innie a'oedhoebika minal ghoebthie wal ghabâ’ieth.”, en als hij klaar is: "Al alhamdoelillahi-ladhie adhhaba ´annie-al- adhâ wa ´afânie." Als er geen stenen liggen is er mogelijk een plukje schaamhaar bij de hand. :worthy: :tongueout: :roflmao:

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Mon Jun 11, 2012 10:19 am
by Ariel
Spannend.....Heibel in de moskee. Fawaz mag zijn moskee weer in.

Imam Fawaz Jneid krijgt toegang tot moskee

De omstreden imam Sjeik Fawaz Jneid moet weer onmiddellijk toegang krijgen tot de As-Soennah moskee in Den Haag. Daarnaast moet het huidige bestuur zijn schorsing opheffen en hem weer als imam aan het werk laten gaan. Het bestuur van de moskee heeft hem wel volgens de regels ontslagen als bestuurslid en hoeft hem in die functie niet te herinstalleren. Dat heeft de voorzieningenrechter maandag bepaald in een kort geding dat de imam had aangespannen.

Daarnaast oordeelde rechter dat drie bestuurders in strijd met de statuten van de moskee zijn aangesteld. De drie andere bestuursleden mogen blijven zitten.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1233 ... _in__.html

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Tue Jun 12, 2012 4:41 pm
by Maartje
Ik vraag me me wel eens af in wanner het justiële apparaat overbelast raakt. Als ik allemaal zo lees, krijg ik de indruk dat je als Nederlandse moslim binnen de eigen gelederen niet echt mee telt als je nog nooit een rechtzaak aangespannen hebt.

En dan snap ik de fundamentalisten die aan deze mode mee doen, helemaal niet want onze rechtspraak is een van de gevolgen van de democratie. Volgens mij is voor islamieten zoiets als een kruisje dragen in de moskee.

Maar als je de regel hanteert van halen wat er te halen valt, want het immers Allah die voor al deze vrijheden en faciliteiten gezorgd heeft, is het weer een soort van logisch. Mijn God, ik ben al zo ver dat ik als een Mohammedaan kan denken. :prop: Zou daar een pil voor zijn?

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Tue Jun 12, 2012 4:56 pm
by Ariel
En dan snap ik de fundamentalisten die aan deze mode mee doen, helemaal niet want onze rechtspraak is een van de gevolgen van de democratie.


Maar als de democratische uitspraak ze niet zint dan houden ze zich er niet aan Maartje. Want Oeps....Die nare rechters hebben volgens het bestuur van de As-Soennah moskee een verkeerde uitspraak gedaan. En dat gaat het bestuur geld kosten...

Als het moskeebestuur de imam de toegang blijft ontzeggen, loopt hij het risico op een boete die kan oplopen tot maximaal 30.000 euro. Ook moeten de drie onterecht aangestelde bestuursleden zo snel mogelijk worden uitgeschreven. Ook daarop staat een boete voor iedere dag dat dit niet gebeurt. Dat bedrag kan oplopen tot 20.000 euro.Moskee schorst imam Fawaz Jneid opnieuw

DEN HAAG - Het bestuur van de Haagse As-Soennah moskee heeft de omstreden imam Sjeik Fawaz Jneid opnieuw geschorst en hem de toegang tot de moskee ontzegd. Het bestuur zet de eerder ingezette ontslagprocedure tegen de imam ook door. Dat heeft advocaat Anja Hoffmans van de moskee dinsdag desgevraagd bevestigd.

De rechtbank oordeelde maandag in een kort geding dat Fawaz Jneid weer direct toegang tot de moskee moest krijgen en dat het bestuur de schorsing moest opheffen. Wel had het bestuur Fawaz Jneid volgens de regels ontslagen.

De drie bestuurders hebben maandag direct een nieuwe bestuursvergadering belegd, waarin ze de besluiten hebben genomen. Ze hebben Fawaz Jneid daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Volgens Hoffmans mag het bestuur de imam nu wel schorsen, omdat Fawaz Jneid geen deel meer uitmaakt van het bestuur. „Bij de eerste schorsing was Fawaz Jneid niet uitgenodigd voor de bestuursvergadering waarin dat besluit was genomen. Daarom oordeelde de rechter dat de schorsing onterecht was. Nu is dat niet meer nodig, omdat hij geen deel meer uitmaakt van het huidige bestuur, want zijn ontslag als bestuurslid was wel terecht”, verduidelijkt Hoffmans.

Advocaat Joost Meijer van de FawazJneidzei dat een „minnelijke oplossing helaas ver weg lijkt”. Hij beraadt zich wat hij nu gaat doen. Het ontslag van Fawaz Jneid zou al op 1 juli moeten ingaan.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/1234 ... rst__.html

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Fri Jun 15, 2012 2:04 pm
by Arun Mahalingam
Die imam moet maar herscholing krijgen nu hij werkeloos wordt.
En ik weet iets voor hem. Aan de Avans Hogescholen hebben ze een 4-jarige opleiding cabaret op HBO niveau.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/06/hahahihihihohoho_een_hbo_cabar.html

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Fri Jun 15, 2012 2:25 pm
by Ariel
:*) Hoi Mahalingam. Fijn om je te zien. Ik heb je gemist.

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Fri Jun 15, 2012 3:08 pm
by Arun Mahalingam
Yup terug van weggeweest. Ik dacht: ach misschien dat morgen het forum wel..
En Fawaz zou zo'n 500 medestanders (op papier) hebben die allemaal gemobiliseerd kunnen worden.
Dat wordt dan wel een beetje dringen als die allemaal te gelijk erin willen.
'Sympathisanten Fawaz niet welkom'
De moskee heeft de imam ontslagen, maar Fawaz won deze week een kort
geding. Sympathisanten hebben volgens Fawaz zo'n 500 handtekeningen als steunbetuiging aan hem opgehaald.

Mensen die hun handtekening hebben gezet, zou volgens de imam een
moskeeverbod boven het hoofd hangen. Het bestuur van de As-Soennah moskee is niet voor commentaar bereikbaar.
http://www.omroepwest.nl/nieuws/sympathisanten-fawaz-niet-welkom

Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Thu Nov 10, 2016 2:04 am
by AlexmenCorn
ik ben zowel het boekel topic als het wie gaat er wanneer naar boekel topic kwijt
ik heb al gezocht manueel als met zoekfunctie en ik vind het totaal niet
ben toch niet blind geworden hГ©?
Greetz B0B0

Re: Omstreden imam Fawaz Jneid stapt naar rechter

PostPosted: Thu Nov 10, 2016 8:03 am
by manfred
Alex, this forum is not really used anymore, it was set up when the Dutch forum had technical problems...

You can find the Dutch forum here:
http://dutch.faithfreedom.org/forum/
maybe you want to join in there too?

BTW, I cannot work out what it is you are trying to say....